Nahoru

Informacje

Informacje dotyczące uczniów korzystających z świetlicy szkolnej

Szanowni rodzice

  • Nasza świetlica szkolna czynna jest od godziny 12:25 do godziny 15:30
  • Prosimy nie wchodzić do szkoły przy odbioru dziecka z świetlicy - dostrzegamy bezpieczeństwa uczniów
  • Dokładny czas odejścia dziecka wpisany jest w zgłoszeniu
  • Jakiekolwiek zmiany odejścia dziecka z świetlicy należy zglaszać wychowawczyni przez telefon lub przez Bakaláře (Komens)
Dalsze informacje:

  • Opłata za świetlicę wrzesień - grudzień wynosi 400 Kč
  • Dzieciom, które korzystać będą ze świetlicy tylko dwa razy w tygodniu, opłata obniża się na połowę (50,-kč /miesiąc)
  • Opłatę można uiścić w systemie BAKALÁŘI w profilu rodzica wg rozporządzeń wychowawcy klasy
  • Od 1.1.2024 o opłatach za świetlicę będzie decydować zarządca szkoły - Wieś Mosty koło Jabonkowa
    O ewentualnych zmianach będziemy  informować  na stronach internetowych szkoły i w systemie szkolnym BAKALÁŘ
Numer telefonu: +420 731 492 990

Wychowawca świetlicy szkolnej
Monika Stonawska